A kötőszövet reparatív regenerációja. Az elsalakosodás következményei


FogtechnikaImplantológia Definíciók Regeneráció — sérült vagy elveszett szövet pótlása oly módon, hogy a pótolt terület összetevőjében, morfológiájában és funkciójában az eredetivel megegyezik.

a kötőszövet reparatív regenerációja

Reparáció — sérült vagy elveszett szövet pótlása az eredetivel nem egyező anyaggal. Háttér A parodontológiában alkalmazott irányított csontregeneráció alapja az irányított szövetregeneráció.

a kötőszövet reparatív regenerációja

A későbbiek során több tanulmány is foglalkozott azzal, hogy a PDL-sejtek felelősek az irányított a kötőszövet reparatív regenerációja, ezért ha megakadályozzuk membránnalhogy a kötőszöveti és hámsejtek behatoljanak a gyógyulási területre, akkor a PDL-sejtek a foggyökéren elterjednek, cement, parodontális ligamentum, valamint csont képződik.

Kiderült az is, hogy ha a membrán összenyomódása miatt kis hely maradt a membrán és a fog között, csak cement, illetve egy kevés csont képződött, miközben ha a membrán nagy területet fedett, nagy mennyiségű csont alakult ki Gottlow, A tanulmányok sorából az vonható le, hogy a sikeres szövetregenerációból következik a sikeres csontregeneráció, ha megfelelő helyet, valamint fizikai gátat képezünk, amely lehetővé teszi, hogy a csontképző sejtek elterjedjenek, és csont képződjön.

Ez az elmélet jelenleg is az irányított csontregeneráció alapja. Ezen elmélet alapján számos klinikai tanulmány született, amelyekben kétoldali csontdefektusokat hoztak létre, az egyikre membránt helyeztek, a másikra pedig nem.

a kötőszövet reparatív regenerációja

A kutatási eredmények egyértelműen bemutatják, hogy a membránnal fedett helyen csont képződött, míg a másik oldalon csak lágyszövet Dahlin,; Kostopoulus és Karring, ; Karring, A csontképződés folyamata Szövettani vizsgálatok bizonyítják, hogy a membrán alatti új csont képződése ugyanolyan folyamat és ugyanolyan fokozatok szerint történik, mint az eredeti csont kialakulása fogeltávolítás után a fogágyban.