Gonarthrosis a térdízület kezelésének 2 fázisa. Térdizületi porc-kopás (Gonarthrosis)


Látták: Átírás 1 A gonarthrosis modern endoprotetikai kezelése különös tekintettel a patellofemoralis ízületre és a szövődményekre Doktori PhD - értekezés Dr.

Három hatékony injekciós kezelés porckopásnál

Than Péter Programvezető: Dr. Rőth Erzsébet egyetemi tanár Alprogramvezető: Dr. Bellyei Árpád egyetemi tanár Témavezető: Dr. Kránicz János egyetemi tanár Dr. Hasonló tendencia Magyarországon is megfigyelhető, a művi ízületek beültetése egyre gyakrabban alkalmazott, rutinszerű beavatkozásnak számít.

MIKOR ÉRKEZIK EL A TÉRDPROTÉZIS BEÜLTETÉSNEK IDEJE?

Ortopéd orvosi tevékenységem során magam is tanúja lehettem a protetika hazai fejlődésének, elsősorban a térdízületi arthroplastica terén. E folyamatok, valamint néhány külföldi tanulmányút vezetett ahhoz, hogy szakmai érdeklődésem az ortopédián belül elsősorban a térdprotetika, és kiemelten a totál condylaris módszer irányába fordult. Az endoprotetika eredményessége ellenére sem tekinthető véglegesen megoldottnak az osteoarthrosis kezelése, ezért továbbra is szükségesek azon kutatások, melyek a folyamat pontosabb megismerését célozzák.

E tény jelentősége miatt fordult érdeklődésem a gonarthrosis etiológiai kutatásának irányába, amit elősegített az egyetemünk Biofizikai Intézetével létrejött tudományos kooperáció. A kalorimetriás módszer megismerése, az alapkutatásban dolgozó kollégával való együttműködés tette lehetővé az arthrotikus, valamint egészséges humán térdízületi hialinporc vizsgálatát. Dolgozatom első fejezetét a gonarthrosis etiológiájára vonatkozó kalorimetriás kutatások ismertetésének szentelem.

Klinikai kutató munkám során részletesen foglalkoztam a totál condylaris arthroplastica eredményeinek elemzésével és a szövődmények ellátásának módszereivel. Értekezésemben két fontos fejezetet képvisel a PTE ÁOK Ortopédiai Klinikáján folytatott műtéti tevékenység értékelése és a komplikációkkal kapcsolatos discussio.

Külön fejezetben tárgyalom a patellofemoralis ízület szerepét térdprotetikában, ezzel kapcsolatban műtéti módszert ajánlok a kérdés megoldására.

AA térdízület kopása artrózisa nagyon gyakori betegség.

Hazai igény alapján, külföldön szerzett tapasztalatok felhasználásával klinikánkon országos térdízületi arthroplasticai regisztert hoztam létre, melynek lehetőségei még korántsem kihasználtak teljes mértékben, de az adatbázis a jövőbeni klinikai kutató tevékenység számára komoly alapot teremthet.

A musculoskeletális rendszer valamennyi szövete közül a legmarkánsabb degeneratív elváltozások a hialinporcban figyelhetők meg.

gonarthrosis a térdízület kezelésének 2 fázisa

Az egészséges porc struktúrájának károsodása több lépésen keresztül az ízületi felszín és végül a teljes ízület deformálódásához, ezáltal komoly panaszokhoz és súlyos mozgáskorlátozottsághoz vezet. Az arthrosis hátterében álló patomorfológiai eltérések évtizedek óta kutatások tárgyát képezik, az arthrosisos porc alapvető hisztológiai és biokémiai jellemzői jól ismertek [45, 90, 95,].

A humán hialinporcban megfigyelhető arthrotikus elváltozások vizsgálatára igen sok megközelítés létezik, a hisztológiai, hisztokémiai, biokémiai metodikák hosszú sora alkalmas a kérdés tanulmányozására.

E változatos módszerek segítségével az elmúlt években klinikánkon is kiterjedt kutatások folytak a hialinporc szerkezeti elváltozásaival kapcsolatban, többnyire külföldi intézetekkel történt kooperáció keretein belül [86, ]. A következő fejezetekben egy olyan vizsgálati metodikát szeretnék bemutatni, mely az idézett publikációktól és az ismert porckutatási gyakorlattól eltérő módon, egészen más oldalról közelíti meg az arthrosis etiológia kérdéskörét.

gonarthrosis a térdízület kezelésének 2 fázisa

Az alábbiakban bemutatandó kalorimetriás vizsgálati metodika a biológia rendszerek tanulmányozásában évtizedek óta bevált, széles körben alkalmazott, a hialinporc kutatását irányzó alkalmazása azonban alapvetően újnak tekinthető. A vizsgálat alapelve az, hogy a biológiai rendszerek szerkezetéről azok termikus gerjesztésével is szerezhetők adatok.

 • Gonarthrosis A porckopás folyamata többféleképpen lassítható A 40 éves kor felett jelentkező térdfájás oka leggyakrabban az ízületek kopása, elhasználódása.
 • Николь умолкла.
 • Három hatékony injekciós kezelés porckopásnál
 • Milyen gyógyszerek kezelik az ízületi fájdalmakat
 • Но мы всего лишь в десяти метрах под вами.
 • Térdízületi szinovitis 1 fokos kezelés
 • Térdizületi porc-kopás (Gonarthrosis) | Dr. Gergely Zsolt

Az évtizedek óta 8 alkalmazott metodika természetesen, más kutatási területekhez hasonlóan, folyamatosan fejlődik módszertanában és a műszerek technikai színvonalában egyaránt, a napjainkban alkalmazott legfejlettebb forma az ún. A DSC működési elve a következő: a fiziológiás körülmények között koncentráció, ph, stb. Ezután a két cellát egy közös ún. Mérjük a cellák és a hőelnyelő, valamint a kísérleti és referencia cella közti különbséget. E jelek vezérlik a rendszer hőmérsékletét szabályozó fűtőtesteket.

Kiinduláskor a cellák és az őket tartó blokk között is a hőmérséklet különbség zérus kell legyen. Ezen állapot elérésekor a rendszert valamilyen program szerint elkezdjük fűteni az előre beállított kiindulási hőmérséklettől pl.

Ha a minta és a referencia termikus tulajdonságai azonosak, egyikben sem megy végbe fázisátalakulás, akkor azonos mennyiségű energia kell hőmérsékletük azonos módon történő változtatásához és így a kimenő jel zérus lesz.

Ha a mintában egy endoterm hőelnyelő folyamat indul be valamilyen szerkezeti átalakulás következtében akkor hőmérséklete csak extra energia betáplálásával képes követni a 9 referencia cella hőmérséklet változását úgy, hogy a két cella közti különbség továbbra is zérus maradjon.

 1. Fájdalom a jobb oldali nagy ízületekben

Ez az extra energia, amely állandó nyomáson zajló folyamatnál hermetikusan lezárt cella a fellépő hőkapacitás változást adja, jelenik meg mint kimenő jel a hőmérséklet függvényében. Tehát a rendszerbe betáplált hőáram-idő grafikon alatti területből számolható a mintában a felfűtés hatására fellépő szerkezeti átalakuláshoz 2.

A kísérleti görbéből tehát a folyamat energiája, kezdeti, vég- és maximális hőmérséklete, a folyamat során fellépő hőkapacitás változás és egyéb termodinamikai paraméterek szabad energia, entrópia határozhatók meg [].

A kaloriméter alapvetően három műszerből épül fel.

gonarthrosis a térdízület kezelésének 2 fázisa

A készülék lelke a mérést végző egység, mely tartalmazza a hőelnyelő blokkot a benne lévő mérő és referencia cellákkal. A következő rész a mérőblokkot közvetlenül szabályozó egység, ami a felfűtést, lehűtést stb. A harmadik komponens egy nagy teljesítményű, megfelelő software-el felszerelt személyi számítógép, mely a mérések elemzését, a kalorimetriás görbék megjelenítését végzi 2.

Látták: Átírás 1 A gonarthrosis modern endoprotetikai kezelése különös tekintettel a patellofemoralis ízületre és a szövődményekre PhD értekezés tézisei Dr.

A biológiai rendszerek kalorimetriás kutatásának alap koncepciója a következő: a makromolekulák funkcionális sajátságai és a rendszer internális molekuláris dinamikája szoros kapcsolatban áll, ami azt jelenti, hogy a makromolekulák környezetükkel együtt képeznek hatékony működési egységet, a külső fizikai-kémiai változók pl.

Ez lehetőséget 9 10 teremt a makromolekuláris rendszer szerkezetének és működésének megismerésére. Így ha 3.

gonarthrosis a térdízület kezelésének 2 fázisa

Ennek egyik példája a 3. Az ábra középső részén látható az enzim alapvető kalorimetriás görbéje. Amennyiben e biológiai rendszer szerkezetét módosítjuk, termodinamikai jellemzői is megváltoznak, ezáltal a kalorimetriás görbék eltérőek lesznek.

Az alapgörbe bal oldalán, az enzim EDTA-val destabilizált formájánál jól látható, hogy az endoterm folyamat alacsonyabb felfűtési hőmérsékleten megy végbe.

Lehetséges kezelések

Ha a rendszert stabilizáljuk, például Ca ionok hozzáadásával, akkor a reakció magasabb hőmérsékleten következik be. Megfelelő makromolekulákat tartalmazó, jól felépített kísérletek esetén többek között fehérje-fehérje, fehérje-antitest, lipid-fehérje interakciókból vagy gyógyszerek hatásaiból származó effektusok is vizsgálhatók.

Adekvát, a kísérleti problémát jól szimuláló modell esetén orvosi szempontból fontos folyamatok monitorozhatók így. A DSC vizsgálatok elvégzésére a Pécsi Tudományegyetem Biofizikai Intézetében önálló kutatólaboratórium működik, az intézetben évek haloperidol ízületi fájdalom kutató munkacsoport széles 10 11 körben tanulmányozza a különböző biológiai rendszerek termodinamikai jellemzőit [82, 83, 84, 85]. Az alábbiakban ismertetendő porckutatási koncepciót a Biofizikai Intézet és az Ortopédiai Klinika között kialakult kooperáció keretein belül állítottuk fel, a vizsgálatokat azóta folyamatosan közösen végezzük, eredményeinket publikáljuk [,].

A térd fő mozgása a hajlítás és nyújtás flexio, extensio. Működését az ajtóra felszerelt zsanérhoz lehetne hasonlítani. Az ízület felszínére mozgáskor és járáskor igen nagy erők hatnak.

Ebből következik az az elméleti elgondolás, hogy az gonarthrosis a térdízület kezelésének 2 fázisa hialinporc elváltozásai esetlegesen kalorimetriával is demonstrálhatók.

A kérdés vizsgálatának nehézségét de ugyanakkor újszerűségét is az adja, hogy a humán hialinporc termikus stabilitását kalorimetriával eddig még nemzetközi szinten sem kutatták, erre vonatkozó publikációt az irodalomban nem találtunk.

Nyilvánvaló volt, hogy - mivel a gonarthrosis a térdízület kezelésének 2 fázisa tekintetében az egészséges struktúra jellemzőivel sem rendelkezünk - az arthrotikus állapot vizsgálatához csak e standardok megállapításán keresztül vezethet az út.

A kutatási projekt rövid és hosszú távú céljait és egymásból következő lépéseit a vizsgálatok beindításakor az alábbiakban fogalmaztuk meg: 1. A vizsgálat metodikája Mintavétel és preparáció: Az épnek tekintett porcminták cadaver eredetűek, melyek a klinikánkon működő csontbank különböző gyógyító célra alkalmazott preparátumainak elkészítésekor hulladékként keletkeznek.

gonarthrosis a térdízület kezelésének 2 fázisa

Ilyen például a cadaver femur condylusból nyert spongiosa készítésekor visszamaradó ízületi gonarthrosis a térdízület kezelésének 2 fázisa. A tanulmányba a csontbanki tevékenységből szelektáltan vontunk be anyagokat. Csak olyan donorokból származó mintákat vizsgáltunk, akik elhalálozásuk idején negyven évnél fiatalabbak voltak és az anamnézisben mozgásszervi betegség illetve rendszeres gyógyszerszedés nem szerepelt.

Úgy gondoltuk, hogy a degeneratív porcelváltozások valószínűsége e mintáknál minimális, a porc tehát egészségesnek tekinthető.

Térdizületi porc-kopás (Gonarthrosis)

Természetesen csak olyan ízületi felszínekről távolítottunk el porcmintát, ahol a degenerációnak semmilyen makroszkopikus jele nem mutatkozott. A mintavétel a szöveti preparátumok kivétele során, steril műtői körülmények között, röviddel a donor halálának beállta után történt, majd a mintákat közvetlenül ezután preparáltuk és a tároló médiumba összetételét lásd később helyeztük.

A csontbank működését hatályos jogszabály és érvényes engedély szabályozza. A kórosnak tekintett humán minták műtét közben keletkező, hulladéknak minősülő szövettörmelékből származtak, mint például a különböző térdprotetikai beavatkozások során eltávolított femur condylus és patella darabok. Olyan betegeket választottunk ki, akiknél klinikailag és radiológiailag egyértelmű gonarthrosis állt fenn, a patellofemoralis és femorotibialis ízületekben egyaránt.

Az első mérésekhez szándékosan olyan porcmintákat használtunk, ahol az arthrosis még nem destruálta tejes mértékben az ízületi felszínt.

 • И я буду возражать против любого плана, который оставит их без защиты.
 • Господь даровал мне мудрость, чтобы смиряться с вещами, которые я не могу переменить, - вспомнил чужую мысль Ричард.
 • Térd - Súlypont Ízületklinika
 • Kenőcs a térdízületek sprainjeire
 • Николь смолкла, припомнив, что уже рассказывала эту повесть Синему Доктору, а октопауки, как известно, ничего не забывают.
 • Gyógyszerek az ízületek osteoporosisának kezelésére

Ezeknél a betegeknél II.